Да се научим сами да гледаме на кафе!

гледане на кафеСимволите които се образуват от утайката на кафето за показател за миналото, настоящето и бъдещето на дадения човек. Когато се отпива от кафето ние предаваме нашите емоции - напрежение, проблеми. Отваря се канал на информация между пиещия кафе и утайката, когато чашата се обърне и се отече течността се появяват причудливи форми и фигури, които биват разгадани.
Всеки, който има желание и се интересува от Тасеографията /наименованието от научна гледна точка/ т.е. гаданието на кафе може да използва информацията, която съм събирала дълго време и съм се опитала да изготвя един пълен наръчник които да даде отговор на всяка фигура, която виждате в своята чаша.

Благодаря на своята майка, която от дълги години се занимава с гадаенето на фигурите, образували се от утайката на кафе и предостави по-голямата част от информацията за създаването на този своеобразен наръчник.

Автор: Катя

Използвани други източници: astrosite.org и meridian.com


В наръчникът за гадене на кафе, тълкуванията на различните фигури и букви, които се появяват в утайката, са подредени по азбучен ред. Например, ако виждате в утайката "подкова", търсете на бъква "П". Ако виждате някоя от цифрите (1-9, 0 се приема за буквата О), търсете в списъка C-Я, на буква Ц (например, цифрата "1")

Тълкувания:

А - Г :: Д - И :: К - Л :: М - П :: Р - Я

ясновидство от разстояние

експертите на Мистично

Катя – Ясновидка

Катя – Ясновидка

Ясновидка, оператор по сензорна медиаторика, сензитив и феноменолог.

пълна информация